• slider image
  • slider image
:::

            本校參加金寧學區運動會,榮獲 30 金 20 銀 6 銅,大會最高榮譽精神總錦標省主席獎

            本校參加金寧學區運動會,榮獲田徑總錦標高女組、中女組第一名,中男組第二名

            本校參加105年度校園正確用藥教育宣導書法寫字競賽601班李佳凌同學榮獲第一名

管理員 - 課程計畫 | 2018-08-15 | 人氣:199

 

府教督字第1070071197號

  • 1) (修正)107上課程計畫及會議紀錄.zip